V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Ngày đăng: 10/10, 08:43

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2720/VP-KTTH ngày 16/8/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

            Ngày 11/7/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2019 thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

Tiếp theo Văn bản số 2349/STC-TTr ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính về việc tham gia góp ý văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chinh phủ. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku, tổ chức triển khai thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nội dung văn bản được đăng tải tại cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, địa chỉ: http://www.mof.gov.vn

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.
 
Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm!

 

File đính kèm

    2422STC.pdf