Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 01/2020/TT-BNG

Số văn bản 01/2020/TT-BNG
Trích Yếu Về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày Ban Hành 02/06/2020
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký Phạm Bình Minh