Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 51/2019/QH14

Số văn bản 51/2019/QH14
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày Ban Hành 25/11/2019
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại văn bản Luật
Người Ký Nguyễn Thị Kim Ngân