Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 26/2017/NĐ-CP

Số văn bản 26/2017/NĐ-CP
Trích Yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Ngày Ban Hành 14/03/2017
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Nguyễn Xuân Phúc
File đính kèm   VanBanGoc_26.2017.NĐ.CP.pdf